Hoe speel je Wingspan bordspel (spelregels en instructies)

Kenneth Moore 09-08-2023
Kenneth Moore

Doel van spanwijdte

Het doel van Wingspan is om verschillende vogelkaarten te kopen voor je wildpark om meer punten te scoren dan de andere spelers.

Setup voor vleugelspan

 • Schud elk type kaart apart en sorteer de fiches op type.
 • Steek de dobbelstenen in de achterkant van het vogelvoederhuisje zodat ze in het bakje gerold worden.
 • Kies of je de groene of blauwe kant van het doelbord wilt gebruiken.
 • Schud de doelfiches en plaats willekeurig een tegel met een willekeurige kant naar boven op elk van de vier rondevelden.

Dit zijn de doelen die de spelers in elke ronde proberen te bereiken.

 • Elke speler neemt de volgende onderdelen:
  • 1 spelersmat
  • 8 actieblokjes van één kleur
  • 2 willekeurige bonuskaarten
  • 5 willekeurige vogelkaarten
  • 5 voedselfiches (één van elke soort)
 • De resterende kaarten worden opzij gelegd en vormen trekstapels. De bovenste drie kaarten van de trekstapel voor vogels worden open op de vogelplaat gelegd.
 • Elke speler bekijkt de vijf vogelkaarten die hij heeft gekregen en kiest welke kaarten hij wil houden en welke hij wil weggooien. Voor elke vogelkaart die je houdt, moet je een van je voedselfiches weggooien.
 • Elke speler bekijkt zijn twee bonuskaarten en kiest er één om te houden. De bonuskaart die je houdt, kan je aan het einde van het spel bonuspunten opleveren als je het doel voltooit dat op de kaart staat.
 • Voor deze bonuskaart ontvangt de speler twee punten voor elke vogel die hij speelt en die het willekeurige voedselsymbool eet.

 • Kies willekeurig welke speler de eerste speler wordt en geef hem het fiche van de eerste speler.
 • Anatomie van een vleugelwijdte-vogelkaart

  Elke vogelkaart in Wingspan bevat verschillende stukjes informatie die tijdens het spel worden gebruikt.

  Habitat In de linkerbovenhoek van de kaart staan één of meerdere symbolen. Deze symbolen staan voor de verschillende habitats op de spelersborden. Een vogel kan alleen in één van de habitats geplaatst worden die in dit gebied staan afgebeeld.

  Voedsel De symbolen onder de habitat zijn de voedselvereisten voor de vogel. Om een vogelkaart naar je spelersmat te spelen, moet je voedselfiches betalen die gelijk zijn aan de symbolen die hier worden weergegeven. Een wiel met vijf verschillende kleuren is een wild voedsel dat door elk soort voedsel kan worden vervuld. Een doorgestreept symbool geeft aan dat de vogel geen voedsel nodig heeft.

  Punten Het getal naast de veer aan de linkerkant van de kaart geeft aan hoeveel punten de vogel waard is aan het einde van het spel.

  Type nest Het nesttype geeft aan welk type nest de vogel gebruikt. Hiernaar wordt verwezen door vogelkaarten, einddoelen en bonuskaarten. Een sternest fungeert als een wild voor alle soorten nesten.

  Eierlimiet Het aantal getoonde eieren geeft aan hoeveel eieren op een vogelkaart geplaatst kunnen worden.

  Vermogen De vaardigheid van de vogel wordt onderaan de kaart weergegeven. Er zijn drie verschillende soorten vaardigheden die verschillend worden behandeld. Zie de sectie Vogelmachten voor meer informatie.

  Spanwijdte Langs de rechterkant van de kaart staat de spanwijdte van de vogel. Naar dit getal wordt verwezen door enkele van de vogelvaardigheden in het spel.

  De relevante informatie op deze vogelkaart is als volgt:

  De vogel moet in het bos worden gespeeld.

  Om de kaart te spelen moet je ofwel een groen insect ofwel een rode bes betalen.

  De vogel is aan het einde van het spel drie punten waard.

  De vogel heeft een sternesttype, wat betekent dat het telt als elk type nest.

  De vogel kan op elk moment maximaal twee eieren hebben.

  De vogel heeft een spanwijdte van 25 cm.

  Als de kaart wordt uitgespeeld, wordt de ability geactiveerd.

  Overzicht Wingspan Round

  Wingspan bestaat in totaal uit vier rondes. In elke ronde voeren de spelers om de beurt een actie uit.

  Voor elke beurt kun je een van de vier verschillende acties kiezen.

  1. Speel een vogelkaart uit je hand.
  2. Haal voedsel uit de vogelvoederbak en activeer de krachten van bosvogels.
  3. Leg eieren en activeer de krachten van weidevogels.
  4. Trek vogelkaarten en activeer de krachten van moerasvogels.

  Het spel gaat dan met de klok mee over naar de volgende speler. De spelers blijven om beurten spelen tot alle spelers al hun actieblokjes hebben gebruikt. Als je aan het einde van de ronde bent, voer je de volgende acties uit:

  1. Haal alle actieblokjes van je mat.
  2. Scoor het huidige doelpunt aan het einde van de ronde.
  3. Gooi alle vogelkaarten uit de vogellade weg en vul ze aan met kaarten van de trekstapel.
  4. De eerste markeersteen beweegt één veld met de klok mee. Deze speler start de volgende ronde.

  Om de doelen aan het einde van de ronde te scoren, vergelijk je de vogelkaarten en eieren op je mat met de tegel voor de huidige ronde. Als je ervoor hebt gekozen om de blauwe kant van het doelbord te gebruiken, krijgen de spelers een punt voor elke instantie die aan het doel voldoet. Ze plaatsen een van hun actieblokjes op het overeenkomstige veld.

  Aan het einde van de eerste ronde heeft de groene speler twee vogels in het grasland en scoort dus twee punten.

  Als de groene kant is gekozen, vergelijken de spelers hoeveel exemplaren van het doel ze hebben. Om punten te kunnen scoren, moet je minstens één exemplaar van het doel hebben. De speler met de meeste exemplaren plaatst zijn actieblokje op de eerste positie. De speler met de op één na meeste exemplaren plaatst zijn speelfiguur op de tweede plaats enzovoort. Als er een gelijke stand is, plaatsen de gelijke spelers hun speelfiguur opde hogere positie en plaats geen fiches op de volgende positie.

  In de eerste ronde had de groene speler de meeste vogels in het grasland, dus krijgt hij vier punten. Rood had de op één na meeste vogels, dus krijgt hij één punt.

  Een vogelkaart spelen

  De eerste actie die een speler kan uitvoeren als hij aan de beurt is, is een van de vogelkaarten uit zijn hand op zijn spelersmat leggen. Om te beginnen leg je een van je actieblokjes op de bovenste kolom van je spelersmat om aan te geven dat je deze actie uitvoert. Vervolgens kies je welke vogelkaart je wilt spelen en in welke habitat je ze wilt spelen. Een vogel kan alleen worden gespeeld in een van dehabitats getoond in het habitatgedeelte van de kaart.

  Om de kaart uit te kunnen spelen moet een speler mogelijk twee verschillende kosten betalen. De eerste kostenpost die je moet betalen zijn de voederkosten van de vogel. Om de vogelkaart uit te kunnen spelen moet je voedselfiches afleggen die gelijk zijn aan het voedsel dat op het voedselgedeelte van de kaart staat afgebeeld. Als er een voedselfiche is dat je nodig hebt, maar niet hebt, kun je twee voedselfiches inwisselen voor het soort voedsel dat je mist.

  Om deze vogel te spelen moet je één visfiche betalen.

  Nadat u de voederkosten hebt betaald, plaatst u de vogel op de meest linkse onbezette plaats in de habitat waar u de vogel wilt plaatsen. Vervolgens kijkt u naar de bovenkant van de kolom waarin u de vogelkaart hebt geplaatst om te zien of het plaatsen van een vogel in die kolom kosten met zich meebrengt. Als de kolom kosten met zich meebrengt, moet u de bijbehorende eieren van uw andere vogelkaarten nemen en deze terugplaatsen in deleveren.

  Deze speler is van plan om een vogel te spelen in de derde kolom van de laatste rij. Naast het betalen van de voedselprijs zal hij ook een ei moeten betalen.

  Als de vogelkaart die je hebt uitgespeeld een kracht heeft die zegt "wanneer uitgespeeld", dan voer je die actie onmiddellijk uit als je hem wilt gebruiken.

  Win voedsel en activeer bosvogelkrachten

  Als je deze actie uitvoert, plaats je een actieblokje op het meest linkse veld dat onbezet is in de boshabitat. Afhankelijk van het symbool op het veld waar je je actieblokje plaatst, mag je één of meer dobbelstenen uit de vogelvoederbak pakken.

  Bij het nemen van voedsel kunnen spelers een van deze dobbelstenen kiezen en het bijbehorende fiche ontvangen.

  Voor elk dobbelsteensymbool op het veld mag je een dobbelsteen pakken. Als er op het veld ook een kaart ligt met een pijl die naar een dobbelsteen wijst, mag je een kaart afleggen om nog een dobbelsteen te pakken. Je kunt hier niet meer dan één keer gebruik van maken in de huidige actie.

  Op het veld waar deze speler zijn actieblokje heeft neergelegd, neemt hij een voedingsmiddel. Hij mag ook een kaart afleggen om een ander voedingsmiddel te nemen.

  Als je hebt gekozen welk voedsel je wilt, pak je de dobbelsteen uit het vogelvoederhuisje en neem je een voedselfiche van dezelfde soort uit de voorraad. Als je een dobbelsteen pakt waarop twee symbolen staan, mag je kiezen welke van de twee je wilt pakken.

  Deze speler heeft een dobbelsteen gekozen die hij wil hebben en voegt het bijbehorende fiche toe aan zijn voedselvoorraad.

  De dobbelstenen in de vogelvoederbak blijven op hun huidige zijde liggen en worden niet opnieuw gegooid aan het einde van de beurt van de speler. De dobbelstenen worden alleen opnieuw gegooid in twee situaties. Als alle dobbelstenen uit de vogelvoederbak zijn gehaald, worden alle dobbelstenen opnieuw gegooid. Als alle dobbelstenen/dobbelstenen hetzelfde symbool naar boven hebben, kan de speler er ook voor kiezen om alle dobbelstenen opnieuw te gooien. Dit gebeurt alleen als er eenDe speler krijgt om welke reden dan ook voedsel binnen.

  Er zijn nu twee vissymbolen in de vogelvoederbak. Als een speler voedsel gaat pakken, kan hij ervoor kiezen om de dobbelstenen opnieuw te gooien.

  Na het verzamelen van voedsel activeer je vogelkrachten van de vogels in de boshabitat van rechts naar links (zie hieronder).

  Eieren leggen en graslandvogelbevoegdheden activeren

  Wanneer je deze actie wilt uitvoeren, plaats je een actieblokje op het meest linkse veld dat onbezet is in de graslandhabitat.

  Het aantal eieren dat je kunt leggen hangt af van het aantal eieren dat staat afgebeeld op het veld waarop je je actieblokje hebt geplaatst. Voor elk ei dat op het veld staat afgebeeld, neemt de speler een ei uit de voorraad. Als op het veld ook de veelkleurige cirkel met een pijl staat die naar een ei wijst, kan de speler een van zijn voedselfiches weggooien om een extra ei te pakken.

  Zie ook: De Magische Legende van de Leprechauns DVD-Review

  Op het veld waar deze speler zijn actieblokje heeft geplaatst mag hij twee eieren leggen. Hij mag ook een voedselfiche afleggen om nog een ei te kunnen leggen.

  Zodra je de eieren hebt verzameld, leg je ze op de vogelkaarten op je speelmat. Je kunt eieren op meerdere verschillende vogels leggen. De enige regel bij het leggen van eieren is dat je nooit meer eieren op een vogelkaart kunt leggen dan de eierlimiet van de vogel. Deze eieren blijven op de vogelkaart liggen, tenzij je ze weggooit voor een andere actie. Als je meer eieren kunt leggen dan je ruimte over hebt op je vogelkaartkaarten, worden de extra eieren teruggelegd in de voorraad.

  Deze speler heeft besloten om de twee eieren die hij met de legactie heeft verdiend, aan deze vogelkaart toe te voegen.

  Na het plaatsen van de eieren activeer je de vogelkrachten van de graslandhabitat van rechts naar links (zie hieronder).

  Trek Vogelkaarten en Activeer Wetland Vogelbevoegdheden

  Als een speler deze actie wil uitvoeren, plaatst hij een actieblokje op het meest linkse onbezette veld in de wetlands habitat. Op dit veld staat een aantal kaarten dat je zult trekken. Als er op het veld ook een ei staat met een pijl die naar een kaart wijst, kun je ook een ei van een van je vogelkaarten weggooien zodat je nog een kaart kunt trekken. Er is geen limiet aan het aantal kaarten dat je kunt trekken.in je hand hebt.

  Deze speler heeft ervoor gekozen om kaarten te trekken als hij aan de beurt is. Op basis van het veld waar hij zijn actieblokje heeft neergelegd, trekt hij twee kaarten.

  Bij het trekken van kaarten hebben de spelers twee opties: ze kunnen een van de open kaarten op de vogelgooier nemen of ze kunnen de bovenste kaart van de trekstapel nemen. Als een speler een van de open kaarten van de vogelgooier neemt, wordt deze kaart pas vervangen als de speler klaar is met het trekken van kaarten.

  Bij het trekken van kaarten kunnen de spelers een van deze drie kaarten nemen of een dichte kaart van de trekstapel nemen.

  Na het trekken van kaarten activeer je de vogelkrachten van de wetlands van rechts naar links (zie hieronder).

  Vleugelspanwijdte Vogelkrachten

  In totaal zijn er drie verschillende soorten vogelvermogens. Deze verschillende soorten vermogens worden op verschillende momenten in Wingspan geactiveerd. Wanneer een vermogen wordt geactiveerd, heeft de speler de keuze om het vermogen niet te gebruiken.

  Wanneer afgespeeld (geen achtergrondkleur) Deze vaardigheid wordt geactiveerd wanneer de vogel wordt toegevoegd aan de mat van een speler. Deze vaardigheid kan maar één keer worden gebruikt.

  Als deze kaart wordt uitgespeeld, mag de speler drie graankorrels uit de voorraad nemen.

  Once Between Turns (roze achtergrond) Deze vaardigheden kunnen worden geactiveerd tijdens de beurt van een andere speler als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ze kunnen echter maar één keer worden geactiveerd tussen elk van je beurten.

  De ability van de kalkoengier wordt geactiveerd als een andere speler slaagt in zijn roofpoging. De speler mag dan één dobbelsteen van de vogelvoederbak pakken.

  Wanneer geactiveerd (bruine achtergrond) Deze vaardigheden worden geactiveerd wanneer een speler ervoor kiest om de vaardigheid te gebruiken die bij zijn habitat hoort. Deze vaardigheden worden geactiveerd telkens wanneer de bijbehorende actie wordt ondernomen. De spelers bewegen hun actieblokje van rechts naar links en stoppen bij elke kaart langs het pad. Elke vogel die een "wanneer geactiveerd"-vaardigheid heeft, kan worden gebruikt als de speler dat wil. Nadat de vaardigheid is gebruikt, wordt de actiekubus wordt één veld naar links verplaatst.

  Deze speler heeft ervoor gekozen om de actie Vogelkaarten trekken te gebruiken. Nadat hij zijn kaarten heeft getrokken, kan hij de ability Forster's Tern en daarna de ability Osprey gebruiken.

  Er zijn twee unieke soorten geactiveerde vaardigheden.

  • Cache: Als een ability zegt dat een vogelkaart voedsel kan cachen, kan de speler een voedselfiche pakken en op de kaart leggen. Dit voedselfiche blijft de rest van het spel op de vogelkaart liggen. Het voedsel levert aan het einde van het spel een punt op. Het voedselfiche kan nooit worden gebruikt om de voedselkosten van het uitspelen van een vogelkaart te betalen.

  Met deze vaardigheid gooit de speler alle dobbelstenen die niet in de vogelvoederbak liggen. Voor elke gegooide dobbelsteen die overeenkomt met het symbool pakt hij een bijbehorend fiche en voegt dit toe aan de kaart.

 • Tucking: Als de ability van een kaart tucking noemt, kun je er een andere vogelkaart achter leggen. Tucked kaarten blijven de rest van het spel achter de vogel liggen. Tucked kaarten zijn aan het einde van het spel één punt waard.
 • Als je deze vogel activeert, kun je er een kaart achter stoppen. Als je dit doet, kun je ook een ei op de vogel leggen.

  Vleugelspan Eindspel

  Aan het einde van vier ronden tellen de spelers hoeveel punten ze hebben gescoord tijdens het spel. De spelers scoren punten als volgt:

  De spelers tellen de punten die ze hebben gescoord voor elke vogel die ze naar hun mat hebben gespeeld.

  Deze speler krijgt 25 punten (5+0+1+7+4+4+4) van de uitgespeelde vogelkaarten.

  Je bekijkt je bonuskaart(en) en kijkt of je aan de vereisten voldoet om de bonuspunten te scoren.

  De bonuskaart van deze speler beloont hen voor vogels met eieren erop. Omdat ze zeven vogels hebben met minstens één ei erop, krijgen ze drie bonuspunten.

  Zie ook: Domination AKA Focus Bordspelbespreking en spelregels

  Punten die je verdient met de doelen aan het einde van de ronde worden opgeteld en toegevoegd aan je score.

  De speler scoorde twee punten met het doel in de eerste ronde. Hij scoorde drie punten met het doel aan het einde van de tweede ronde. Hij telt ook op hoeveel punten hij scoorde met de doelen aan het einde van de ronde voor ronde drie en vier.

  Spelers scoren ook een punt voor elk van de volgende punten die op/onder een van de vogelkaarten op hun mat liggen:

  Eieren

  Deze speler heeft elf eieren op zijn vogel gelegd zodat hij elf punten scoort.

  Voedselmunten

  Deze speler heeft drie voedselfiches op zijn vogels, dus hij zal drie punten scoren.

  Vogelkaarten verstopt onder een andere vogelkaart

  Deze speler kon tijdens het spel vijf vogelkaarten wegleggen, zodat hij vijf punten scoorde.

  De speler die de meeste punten heeft gescoord wint Wingspan. Als er een gelijke stand is zal de speler met de meeste voedselfiches die niet zijn gebruikt de gelijke stand verbreken. Als er nog steeds een gelijke stand is zullen de gelijke spelers de winst delen.


  Lees voor mijn gedachten over het spel mijn recensie van Wingspan.


  Jaar : 2019 Uitgever: Stonemaier Spellen Ontwerper: Elizabeth Hargrave Kunstenaar: Ana Maria Martinez Jaramillo, Natalia Rojas, Beth Sobel

  Genres: Kaart tekenen, Motor bouwen, Familie

  Leeftijden: 10+ Aantal spelers: 1-5 Lengte van het spel: 40-70 minuten

  Moeilijkheidsgraad: Matig Strategie: Matig Geluk : Licht-Matig

  Onderdelen: doelbord, vogelbak, 5 spelersmatten, dobbeltoren met vogelvoer, scoreblok, 170 vogelkaarten, 26 bonuskaarten, 75 eieren, 5 dobbelstenen, 40 actieblokjes, 103 voedselfiches, 8 doelfiches, fiche voor de eerste speler, instructies, bijlage

  Waar te koop: Amazon (basisspel, Europese uitbreiding), eBay Alle aankopen via deze links (inclusief andere producten) helpen Geeky Hobbies draaiende te houden. Bedankt voor je steun.


  Kenneth Moore

  Kenneth Moore is een gepassioneerde blogger met een diepe liefde voor alles wat met gaming en entertainment te maken heeft. Met een bachelordiploma in Schone Kunsten heeft Kenneth jarenlang zijn creatieve kant verkend, waarbij hij zich bezighield met alles, van schilderen tot knutselen. Zijn ware passie is echter altijd gamen geweest. Van de nieuwste videogames tot klassieke bordspellen, Kenneth leert graag alles over alle soorten games. Hij creëerde zijn blog om zijn kennis te delen en inzichtelijke recensies te geven aan andere enthousiastelingen en informele spelers. Als hij niet aan het gamen is of erover schrijft, is Kenneth te vinden in zijn kunststudio, waar hij graag media mixt en experimenteert met nieuwe technieken. Hij is ook een fervent reiziger en ontdekt elke kans die hij krijgt nieuwe bestemmingen.