ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ! ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

Kenneth Moore 01-07-2023
Kenneth Moore

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ “Where is Waldo?” ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗੇਮਪਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪਿਕਚਰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ! ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ (Pictureka!, Pictureka! ਕਾਰਡ ਗੇਮ, Pictureka! Disney Edition, Pictureka! Flipper, Pictureka! Kubes), Picture Picture, ਅਤੇ Scrutineyes ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ Waldo ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮਕੈਨਿਕ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ! ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਮਰ 4+ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ $0.50 ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ1.
 • ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ

  ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਿਨਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: UNO ਸਭ ਜੰਗਲੀ! ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

  ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਹ ਚਾਰ ਸਪੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

  ਜਦੋਂ ਪਾਥ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਜੇਕਰ ਸਪਿਨਰ ਮਿਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੋਜ ਗੇੜ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੀਲੀ ਥਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਲ ਸਪੇਸ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਲ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

  ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਨੀਲੀ ਖੋਜ ਸਪੇਸ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੌਰ ਖੇਡਣਗੇ।

  ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਕੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਗੇੜ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

  ਖੋਜ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਰ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੇਮਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

  ਇਸ ਖੋਜ ਦੌਰ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਲਬਾਕਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਬਾਕਸ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਘੜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਿਨ ਕਰੇਗਾ।

  ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਕਲਾਕ ਸਪੇਸ ਸਪਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਪੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

  ਗੇਮ ਦਾ ਅੰਤ

  ਗੇਮ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

  ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨਗੇਮ।

  ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ!

  ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ "ਵਾਲਡੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ! ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਜ ਮਕੈਨਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ. ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮਬੋਰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੇਮਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਰਾਗ (2023 ਐਡੀਸ਼ਨ) ਬੋਰਡ ਗੇਮ: ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

  ਜੇ ਡਿਜ਼ਨੀਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ! ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਕੈਨਿਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹਨ ਜੋ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ Disney Eye Fount It! ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੇਮਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮੂਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੜੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਡ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਘੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਸਪਿਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੇਮਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਲੱਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

  ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੋਜ ਦੌਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟਮਾਂ ਗੇਮਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੋਗੇ. ਇਹ ਸਪੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੇਮ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੇਮਬੋਰਡ। ਗੇਮਬੋਰਡ ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੇਮਬੋਰਡ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮਬੋਰਡ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਮੀ ਮੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਗੇਮਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਸਤ ਹਨ।

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ! ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਸਕਾਰਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀਟਾਊਨ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ) ਨਾਲ ਹੋਈ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ! 2013 ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਆਇਆ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ Despicable Me (Amazon) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, Disney Eye Found It! ਹਿਡਨ ਪਿਕਚਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ), ਡ੍ਰੀਮਵਰਕਸ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ), ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਟਾਈਮ (ਐਮਾਜ਼ਾਨ), ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼ ਆਈ ਫੌਂਟ ਇਟ! (ਐਮਾਜ਼ਾਨ)। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੇਮਪਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ!?

  ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਹ! ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 4+ ਉਮਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "ਵਾਲਡੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੇਮ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੋਜ ਮਕੈਨਿਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਮਕੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੇਮ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ! ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਮਕੈਨਿਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੋਰਿੰਗ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਮੂਵ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ! ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨਐਨੀਮੇਟਡ ਮੂਵੀਜ਼।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: Amazon, eBay

  Kenneth Moore

  ਕੇਨੇਥ ਮੂਰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਨੇਥ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਜਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਵੀਨਤਮ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਿਕ ਬੋਰਡ ਗੇਮਾਂ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਥ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਨੇਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਰਟ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।