Jak hrát UNO: Minions The Rise of Gru (recenze, pravidla a návod)

Kenneth Moore 13-08-2023
Kenneth Moore

Kvůli pandemii se tak stalo více než dva roky po původně plánovaném datu premiéry. K velkým dětským filmům se obvykle vydává spousta doplňkového zboží, které má film zpeněžit. Jednou z těchto her k filmu bylo UNO: Minions The Rise of Gru. Kvůli zpoždění byla karetní hra nakonec vydána dva roky před premiérou filmu.Jelikož film konečně vyšel, je nejlepší čas se na něj konečně podívat. UNO: Minions The Rise of Gru má stejně zábavnou hratelnost UNO jako všechny ostatní hry v sérii, i když nijak výrazně nevybočuje z řady.

Cíl hry UNO: Minions The Rise of Gru

Cílem hry UNO: Minions The Rise of Gru je zbavit se v každém kole všech svých karet dříve než ostatní hráči.

Nastavení pro hru UNO: Minions The Rise of Gru

 • Každý hráč si vylosuje kartu. Hráč, který si vylosuje nejvyšší číslo (všechny akční karty se počítají jako nula), se stane prvním rozdávajícím.
 • Zamíchejte všechny karty dohromady.
 • Každému hráči rozdejte sedm karet.
 • Zbytek karet položíte lícem dolů na stůl a vytvoříte tak hromádku karet pro dobírání.
 • Otočte vrchní kartu z dobírací hromádky lícem nahoru, abyste zahájili odkládací hromádku. Pokud se jedná o akční kartu, podívejte se níže do části Akční karty, co se stane.
 • Hru začíná hráč nalevo od rozdávajícího. Každé kolo začíná pořadím tahů ve směru hodinových ručiček.

Hra UNO: Minions Vzestup Grua

Ve svém tahu se pokusíte zahrát jednu kartu z ruky na odhazovací hromádku. Podíváte se na horní kartu na odhazovací hromádce a porovnáte ji s kartami v ruce. Kartu můžete zahrát, pokud se shoduje s jednou z následujících možností:

 • Barva
 • Číslo
 • Symbol

Divoké karty lze zahrát na jakoukoli jinou kartu.

Horní karta na odhazovací hromádce je žlutá dvojka. Na obrázku jsou příklady karet, které by hráč mohl zahrát. Žlutou nulu by mohl zahrát, protože odpovídá barvě. Zelenou dvojku by mohl zahrát, protože odpovídá číslu. Spodní tři karty by mohl zahrát, protože jsou to divoké karty.

Vrchní karta na odhazovací hromádce je modrá karta Reverse. Tento hráč by na ni mohl položit červenou kartu Reverse, protože odpovídá symbolu.

Po zahrání karty váš tah okamžitě končí. Na řadu přichází další hráč v pořadí, pokud jste nezahráli akční kartu, která jeho tah přeskočí.

Pokud nemáte kartu, která odpovídá barvě, číslu nebo symbolu vrchní karty na odhazovací hromádce, musíte si vzít vrchní kartu z dobírací hromádky. Pokud tuto kartu můžete zahrát (odpovídá barvě, číslu nebo symbolu), můžete ji zahrát okamžitě. V opačném případě si kartu přidáte do ruky. Hra pak přechází na dalšího hráče v pořadí.

Ve svém tahu se můžete rozhodnout, že kartu nezahrajete, i když ji můžete zahrát. V takovém případě si vezmete vrchní kartu z dobírací hromádky. Pokud tuto novou kartu můžete zahrát, můžete ji okamžitě zahrát. Nemůžete však zahrát žádnou jinou kartu než tu, kterou jste si právě dobrali.

Pokud někdy dojdou karty na dobírací hromádce, zamícháte odhazovací hromádku a vytvoříte novou dobírací hromádku.

Karty UNO: Mimoňové Vzestup Grua

Číselné karty

Když zahrajete kartu s číslem, nezískáte žádnou zvláštní akci. Kartu s číslem lze zahrát pouze tehdy, pokud se shoduje s číslem nebo barvou vrchní karty na odhazovací hromádce.

Druhý tah

Další hráč v pořadí si musí vzít dvě horní karty z dobírací hromádky. I on přijde o svůj další tah.

Tuto kartu můžete zahrát na jinou kartu Draw Two nebo na kartu stejné barvy.

Pokud na začátku kola otočíte kartu Draw Two, první hráč si dobere dvě karty a ztrácí svůj tah.

Reverzní

Karta Obrácení změní aktuální směr hry. Pokud se hra pohybovala po směru hodinových ručiček (doleva), bude se nyní pohybovat proti směru hodinových ručiček (doprava). Pokud se pohybovala proti směru hodinových ručiček (doprava), bude se nyní pohybovat po směru hodinových ručiček (doleva).

Obrácenou kartu můžete zahrát pouze na jinou obrácenou kartu nebo na kartu stejné barvy.

Pokud na začátku kola otočíte kartu Reverse, bude první na řadě krupiér. Hra bude pokračovat proti směru hodinových ručiček.

Přeskočit

Když zahrajete kartu Skip, další hráč v pořadí přijde o svůj tah.

Kartu Skip můžete zahrát na jiné karty Skip nebo na karty stejné barvy.

Pokud na začátku kola otočíte kartu Přeskočit, normální první hráč přeskočí svůj tah. Další hráč v pořadí se ujme prvního tahu v kole.

Divoké

Karta Wild vám umožňuje vybrat si aktuální barvu odhazovací hromádky. Můžete si vybrat jakoukoli barvu, včetně barvy, kterou měla odhazovací hromádka před zahráním karty.

Vzhledem k tomu, že karty Wild mohou měnit aktuální barvu, mohou být karty Wild umístěny na jakoukoli jinou kartu ve hře.

Pokud na začátku kola otočíte kartu Wild, první hráč si vybere barvu a zahraje kartu z ruky.

Divoké losování 4

Divoký tah 4 dělá několik různých věcí. Za prvé s ním budete zacházet jako s divokým, kdy hráč, který ho zahraje, si může vybrat barvu odhazovací hromádky. Další hráč v pořadí si také bude muset vzít čtyři karty z odhazovací hromádky a ztratí svůj tah.

Karty Wild Draw 4 mají jeden háček. Mohou se sice shodovat s jakoukoli jinou kartou ve hře, ale protože jsou divoké, lze je zahrát pouze v určitých situacích. Kartu Wild Draw 4 nesmíte zahrát, pokud máte v ruce jinou kartu, která se shoduje s aktuální barvou odhazovací hromádky.

Pokud se hráč, proti kterému je zahrána karta Wild Draw 4, domnívá, že byla zahrána nesprávně, může vyzvat hráče, který ji zahrál.

Tento hráč zahrál kartu Divoké tažení 4 na modrou kartu. Kartu Divoké tažení 4 by mohl zahrát pouze v případě, že by neměl v ruce modrou kartu. Hráč, který by byl nucen si vzít čtyři karty, se musí rozhodnout, zda zpochybní zahrání této karty.

Hráč, který kartu zahrál, ukáže svůj list druhému hráči. Další postup závisí na tom, zda hráč kartu zahrál správně.

Hráč ji zahrál správně (neměli žádné karty, které by odpovídaly aktuální barvě): Hráč, který napadl zahrání karty, si nyní bude muset vzít šest karet místo čtyř.

Hráč neměl v ruce žádné modré karty. Zahrál tedy správně kartu Wild Draw 4. Hráč, který ho vyzval, si bude muset vzít šest karet místo čtyř, které by si vzal normálně.

Hráč ji zahrál nesprávně : Hráč, který kartu nesprávně zahrál, si bude muset vzít čtyři karty místo hráče, který si měl karty vzít původně.

Protože měl hráč v ruce modrou kartu, zahrál nesprávně divokou kartu Draw 4. Bude muset táhnout čtyři karty místo hráče, proti kterému byla karta zahrána.

Pokud na začátku kola otočíte kartu Wild Draw 4, vraťte ji na dno balíčku a vyberte si jinou kartu.

Divoký hloupý Fu

Když někdo zahraje tuto kartu, musí další hráč v pořadí zaujmout pózu bojového umění "Dumb Fu". Tuto pózu musí držet až do svého dalšího tahu. Pokud se kdykoli pohne, musí si vzít čtyři karty z dobírací hromádky.

S touto kartou budete také zacházet jako s normální divokou kartou. Hráč, který ji zahraje, si může vybrat barvu odhazovací hromádky.

Pokud je na začátku hry otočena karta Wild Dumb Fu, může si první hráč vybrat barvu, kterou začíná hru.

UNO

Po zahrání karty byste měli vždy zkontrolovat, kolik karet vám v ruce zbývá. Pokud vám zbývá pouze jedna karta, měli byste okamžitě vykřiknout "UNO", abyste ostatním hráčům dali najevo, že vám zbývá pouze jedna karta.

Pokud vás jiný hráč přistihne, že jste neřekli UNO, než přijde na řadu další hráč, musíte si vzít dvě horní karty z dobírací hromádky.

Tento hráč má v ruce už jen jednu kartu. Musí vykřiknout UNO. Pokud ho jiný hráč přistihne, že to neřekl, bude si muset vzít dvě karty.

Konec kola

Kolo končí, jakmile některý z hráčů zahraje poslední kartu z ruky. Tento hráč kolo vyhrál. Vítěz kola si vezme všechny karty, které zůstaly v rukou ostatních hráčů. Pokud vítěz kola zahrál kartu, která hráče nutí k dobírání karet, dobere si vítěz odpovídající počet karet z dobírací hromádky. Tyto karty si vítěz vezme a přičte si je ke svému skóre. Vítěz sipak získávají body za obdržené karty.

 • Číselné karty: nominální hodnota
 • Draw Two, Reverse, Skip: 20 bodů
 • Wild, Wild Draw Four, Wild Dumb Fu: 50 bodů

Na konci kola zůstaly tyto karty v rukou ostatních hráčů. Hráč získá 17 bodů z karet čísel (7 + 6 + 4). 60 bodů získá z karet Draw Two, Reverse a Skip (po 20 bodech). Nakonec získá 150 bodů z karet Wild, Wild Draw 4 a Wild Dumb Fu (po 50 bodech). Celkem získá 227 bodů.

Pokud žádný z hráčů nezískal 500 nebo více celkových bodů, odehrajete další kolo. Další kolo odehrajete stejným způsobem jako kolo předchozí.

Vítězství v UNO: Minions The Rise of Gru

Vyhrává hráč, který jako první získá ve hře 500 nebo více bodů.

Alternativní bodování

Namísto běžných pravidel bodování můžete použít variantní pravidla.

Po skončení kola získá každý hráč body za karty, které mu na konci kola zůstaly v ruce. Karty získávají stejný počet bodů jako v normální hře.

Hra končí, jakmile jeden z hráčů získá 500 nebo více bodů. Každý hráč si spočítá, kolik bodů během hry získal. Hráč, který získal nejméně bodů, vyhrává hru.

Recenze UNO: Minions The Rise of Gru

UNO: Minions The Rise of Gru je v mnoha ohledech to, co byste očekávali od typické tematické hry UNO. Hra je v podstatě stejná jako každá jiná hra UNO. Existuje pouze několik drobných rozdílů v pravidlech. Hlavní rozdíl vychází z tématu a jedné dodatečné karty, která je exkluzivní pro tuto verzi hry.

Nebudu se podrobněji zabývat hlavní hratelností, protože většina lidí již dříve hrála alespoň jednu verzi hry UNO. Hra je opravdu jednoduchá, kdy ji může hrát v podstatě kdokoli. Její největší předností je, že je to typ hry, kterou si můžete užít, pokud nechcete příliš přemýšlet nad tím, co děláte. Jednoduchost hry je na úkor strategie, protože je zdeje ve hře velmi málo, což znamená, že hra do značné míry závisí na štěstí.

Co se týče nové karty Divoký blbec Fu, není o ní moc co říct. Z větší části funguje jako každá jiná karta Divoký. Jediný rozdíl je v tom, že nutí dalšího hráče v pořadí zaujmout hloupou pózu až do svého dalšího tahu. Chápu, proč byla taková mechanika přidána do Minions UNO, protože se k tématu docela dobře hodí. Je to docela zábava nutit hráče zaujmout hloupou pózu. Chápu to.mladší děti si ji opravdu užívají.

Kromě toho, že dělají hru trochu hloupější, však do hry opravdu moc nepřinášejí. Nedostávají se do hry tak často, protože v balíčku jsou pouze čtyři karty. V některých kolech nikdo nezahraje ani jednu z nich. Když už jsou zahrány, stejně nemají na hru velký vliv. Je poměrně snadné udržet pozici až do dalšího tahu, pokud se hráči cíleně nepohybují, protožePomalu, jak je to jen možné. Prostě nevidím, že by karta měla skutečný význam, kromě několika vzácných případů.

Jediným dalším přídavkem do hry je téma Mimoňů. Měl jsem z toho smíšené pocity. Kvalita karet je typická pro hru UNO. Jediným skutečným rozdílem je výtvarné zpracování. Vlastně mě výtvarné zpracování docela překvapilo. Má kreslený/komiksový styl, který je docela pěkný. Může to však potenciálně vést k malému zmatku, protože karty jsou trochu nepřehlednější a divoké karty jsou napsané na kartách.karty jsou bílé a ne černé jako ve většině her UNO.

UNO: Mimoňové Vzestup Grua


Rok: 2019 Vydavatel: Městská knihovna v Praze Vydavatel: Městská knihovna v Praze Mattel Designér: NA Umělec: NA

Žánry: Karta, Rodina

Věk: 7+ Počet hráčů: 2-10 Délka hry: 30-60 minut

Obtížnost: Světlo Strategie: Světlo Štěstí: Středně vysoká a vysoká

Součásti: 112 karet, které obsahují: 19 modrých karet s čísly, 19 zelených karet s čísly, 19 červených karet s čísly, 19 žlutých karet s čísly, 8 karet Draw Two, 8 karet Reverse, 8 karet Skip, 4 karty Wild, 4 karty Wild Draw Four, 4 karty Wild Dumb Fu; návod.


Klady:

 • Zábavná a jednoduchá karetní hra, kterou si může užít celá rodina.
 • Je to typ hry, u které si můžete odpočinout a hrát, aniž byste museli příliš přemýšlet o tom, co děláte.

Nevýhody:

 • Velmi závisí na štěstí.
 • Nová karta nepřináší do hry nic nového, kromě toho, že je hloupá.

Hodnocení: 3/5

Doporučení: Pro fanoušky hry UNO, kteří mají rádi i Mimoňe.

Kde zakoupit: Amazon, eBay Jakékoli nákupy uskutečněné prostřednictvím těchto odkazů (včetně dalších produktů) pomáhají udržet Geeky Hobbies v chodu. Děkujeme za vaši podporu.

Kenneth Moore

Kenneth Moore je vášnivý blogger s hlubokou láskou ke všem věcem her a zábavy. S bakalářským titulem v oboru výtvarných umění strávil Kenneth roky zkoumáním své kreativní stránky, fušoval do všeho od malby po ruční výrobu. Jeho skutečnou vášní však vždy bylo hraní. Od nejnovějších videoher po klasické deskové hry, Kenneth se rád učí vše, co může, o všech typech her. Vytvořil svůj blog, aby se podělil o své znalosti a poskytl bystré recenze ostatním nadšencům i příležitostným hráčům. Když zrovna nehraje nebo o tom nepíše, Kennetha najdete v jeho uměleckém studiu, kde rád míchá média a experimentuje s novými technikami. Je také vášnivým cestovatelem a při každé příležitosti prozkoumává nové destinace.